Dodávka ochranných mřížových sítí před vitrážová okna – kostel sv. Bartoloměje - Kolín