Výměna oken v míčové hale + rekonstrukce pavlače pro Sokol Pražský – Praha 2